Maslow piramis – Az emberi szükségletek hierarchiája

maslow-piramis-madarFogalmi szótár » szócikk: Maslow piramis

Az emberi szükségletek hierarchiájának leírása Maslow nevéhez fűződik, aki az emberre jellemző szükségletek szintjeit fogalmazta meg.

Az alapvető élettani szükségletek után következik
– a biztonság igénye, ezt követi
– a másokhoz tartozás, a szociális szükségletek szintje, majd
– az elismertség (önbecsülés, siker), végül az
– az önmegvalósítás igénye.

Maslow érték-hierarchiája:

Az
önmegvalósítás
szükséglete
——————————
Az elismerés iránti szükséglet
(önbecsülés, elismertség, státus)
————————————————–
Szociális szükségletek (összetartozás, szeretet)
————————————————————————
A biztonság iránti szükséglet (biztonság, védelem)
———————————————————————————————-
Alapvető élettani szükségletek (éhség, szomjúság)
————————————————————————————————————————

Ugyanez kicsit átköltve:

maslow-piramis-en

forrás: imgfave.com/view/2612045

Maslow (1970) szerint az önmegvalósítás szükségletének legmagasabb szintű összetevője az élet értelmének keresése, hosszú távú célok kitűzése, az emberiség közös céljainak megvalósítása. Az ember először legfontosabb szükségleteit elégíti ki, és csak azután törekszik a magasabb rendű szükségletek kielégítésére. Például az éhes embert egyáltalán nem érdekli, hogy mennyire ismerik el, milyen a szociális státusa.

Hasonlóképpen Freud is azt feltételezte gondolat-kísérletében, hogyha a legkülönbözőbb embereket azonos éheztetési szintnek tesznek ki, a parancsoló táplálékszükséglet növekedésével el fognak mosódni az egyéni különbségek, és helyükbe a kielégítetlen ösztön uniform megnyilvánulásai fognak megjelenni. (Freud, Összes művei, V. kötet, 209.)

Maslow és Freud feltételezéseinek ellenkezőjét tapasztalta és írta le Viktor Frankl (1905- 1997), aki 1946 és 1970 között a Bécsi Neuropszichiátriai Klinika vezetője volt. Továbbfejlesztve a freudi pszichoanalízis és az adleri individuálpszichológia bécsi iskoláinak eredményeit, a “harmadik bécsi iskolának” nevezett egzisztencia-analízist és logoterápiás módszert alapozta meg.

Frankl a második világháború idején három évig volt különböző koncentrációs táborokban, az általa kidolgozott emberkép és elmélet ottani élményei alapján nyerte megerősítését. A freudi gondolatkísérlet következtetéseivel szemben, Maslow elméletének éppen az ellenkezőjét tapasztalta.

“A koncentrációs táborokban éppen hogy különbözőek lettek az emberek. A disznók itt lelepleződtek. De a szentek is. Épp az éhség leplezte le őket. Ám az emberek különbözőek lettek.”
– Frankl, 1996

Frankl elméletének és terápiás módszerének alapja, hogy a legfontosabb emberi szükséglet, amelyben az emberi lélek leginkább magára ismer, az élet értelmének keresése, és a lelkiismeretben megnyilvánuló erkölcsi döntések. A pszichoanalízis és a biológiai determinizmus híveivel szemben Frankl azt bizonyítja, hogy – az érett felnőttségig eljutó autonóm ember számára – a lélek szabadsága, önálló létezése elsősorban az erkölcsi döntésekben nyilvánul meg.

Kapcsolódó:
Önmegvalósítás – a bennünk rejlő lehetőségek kibontakoztatása
Életem célja: Önmegvalósítás?
Minden létező oka és célja
Mit akar Isten?

_______________________
Felhasznált Irodalom:
Dr. Kopp Mária: Motiváció, érzelmek, szorongás (előadás)