Fogyasztói kereszténység

Fogalomtár » szócikk: fogyasztói kereszténység

FOGYASZTÓI KERESZTÉNYSÉG = az a keresztény szemlélet és életgyakorlat, amely saját személyes hitéletével van elfoglalva; más szóval: önmaga körül forog.

Ide sorolható az egyháztörténetileg sok tekintetben haladó és megújulást hozó pietizmus is, melyhez napjainkban többféle élményközpontú kegyességi irányzat társul. A Bibliát, Isten kinyilatkoztatásának tartja, és tekintélyét elvileg teljes mértékben elfogadja (ebben együtt haladunk velük), ugyanakkor a bibliát jellemzően szelektíven idézi. Az élet dolgaiban – így az emberi kapcsolatokban, a házasságban és a gyermeknevelésben – saját elvei, szokásai, hagyományai vezetik, és ezt támasztja alá legtöbbször eredeti összefüggéseiből kiragadott bibliai idézetekkel.

Életgyakorlatuk nem az Istennel való személyes kapcsolat örömét, hanem azt a felfogást tükrözi, hogy a Bibliában főleg korlátok, szabályok és parancsok vannak. A figyelem középpontjában nem a kapcsolat, hanem az én áll: mit kell tennem, miben kell megváltoznom, mitől érezhetem jó kereszténynek magam?