Gyümölcs; a Lélek gyümölcsei

GYÜMÖLCS – a Bibliában azt jelenti, amit Krisztus jelenléte, azaz a bennünk élő Szentlélek kihoz belőlünk, megterem bennünk.

A Lélek gyümölcsei jellemvonások:

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.
– Galata 5:22-24

A jó ismerete önmagában, a Szentlélek jelenléte és ereje nélkül nem tudna bennünk ilyen gyümölcsöket teremni.

Filippi 1:11, Zsidók 13:15, Kolossé 1:6