Halleluja!

Fogalomtár » szócikk: halleluja

HALLELUJA! – a héber halal szó jelentése: dicséret; a szó végén a ja a héber Jahve rövid változata (helytelen fordításban Jehova), amely néven Isten “mutatkozot be” Mózesnek az égő csipkebokornál; a Jahve név jelentése: VAGYOK.

A halleluja szó magyar fordítása tehát: dicsőség Istennek, vagy dicsőség a “Vagyok”-nak.

“Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik?
Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: Így szólj Izráel fiaihoz: Az ÚR, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre!”
– 2Mózes 3:13-15

Zsoltárok 9:1, 98:4; Jelenések 19:1-6