Megtérés

Fogalmi szótár » szócikk: megtérés

MEGTÉRÉS (héber tesuvá) jelentése: visszafordulás, visszatérés

Az erre vonatkozó görög szó (metanoia) a gondolkodásmód gyökeres megváltoztatására utal (átgondol, meggondolja magát), a megfelelő héber-arám szó (tesuvá) pedig viszszafordulást, visszatérést jelent. Tekintve, hogy János, Jézus, az apostolok arámul beszéltek, ez az utóbbi a pontos jelentés.

A megtérés tehát az ember lelki töltésének radikális megváltozása: addigi életét gyökeresen átgondolja, felülvizsgálja, majd – a Szentlélek benne végzett munkájának hatására – döntést hoz arról, hogy az ÚR Jézust élete középpontjába helyezve egész életmódját Isten Igéje alá rendeli. Ebbe az is beletartozik, hogy elfordul mindattól, amit a Szentírás bűnnek nevez, és Istenhez fordul, Őhozzá tér vissza. Az egész Szentíráson végigvonuló, középponti fogalom. A teljes Biblia egységesen azon az állásponton van, hogy az ember Istennel való harmonikus, jó kapcsolatának feltétele a megtérés.

Isten valósága kerül az embei élet gyujtópontjába, azáltal, hogy hinni kezd Jézus Krisztus békéltető munkájában. A megtérés az értékrend megváltozásával is jár.

A megtérés “a világnézet gyökeres fordulattal járó kikristályosodása” (Francis Schaeffer)

A megtérésről bővebben: Újjászületés