Hitelesség

HITELESSÉG, mint jellemvonás – Arra törekszem, hogy azt tegyem, ami jó; szándékaim nyíltak és egyenesek. Tetteim, szavaim, viselkedésem, indítékaim és szándékaim összhangban vannak egymással és hangoztatott elveimmel. Annak akarok látszani, aki vagyok.

Hitelesség rokon fogalmai: őszinteség, nyíltság, egyenesség, becsületesség, valódiság, jóhiszeműség

Hitelesség ellentétei: képmutatás, ellentmondásosság, hátsó szándék, kétszínűség, hamisság, ravaszkodás, manipuláció, átverés, szemfényvesztés, csalás, szélhámosság