Kondicionálás

Fogalomtár » szócikk: kondicionálás

A KONDICIONÁLÁS a kívánatos viselkedést megerősítő kellemes, és a nemkívánatos viselkedést kioltó kellemetlen ingerekkel feltételes reflexeket alakít ki, amelyek az egyén viselkedésében mutatkoznak meg; az ember a kondicionálás hatására kialakult viselkedést új helyzetekben is képes alkalmazni, általánosít. Így működik a kondícionáló (jutalmazó-büntető) nevelés.

Klasszikus kondicionálás*

Ivan Pavlov orosz fiziológus nevéhez fűződik, aki kutyákon végzett kísérleteivel tanulmányozta a feltételes reflexet. Minden feltétlen inger kivált egy feltétlen válaszreakciót, ami természetes biológiai jellemzője az élőlényeknek. Pavlov egy meghatározott feltétlen ingerhez párosított feltételes ingereket, amelyek eredetileg semlegesek, és önmagukban nem váltják ki azt a reakciót, amit a feltétlen inger tesz. Az ingerek párosítása az állat számára bizonyos számú ismétlés után annyira természetessé vált, hogy egy idő után már az egyedül jelentkező feltételes inger is kiváltotta a feltétlen reakciót. Feltétlen ingerré változott, előidézve a feltételes reflexszé átalakult feltétlen reflexet. A kísérleti alanynál ekkor kondicionálódott a feltételes reflex.

A valódi világban nem ilyen egyszerű a klasszikus kondicionálás, és bár korai gyermekkora jellemző az ilyenfajta tanulás az embereknél is, később más, magasabb szintű tanulás veszi át a helyét. Az állatidomár, és a viselkedés módosítására törekvő nevelő használ kondícionáló (jutalmazó-büntető) módszereket: pl. áramütés / verés, vagy jutalomfalat. A kondicionálás a külső viselkedésre rövid ideig hatással van ugyan, a személyiség mélyebb rétegeire (lelkület, lelkiismeret, felelősségtudat) azonban nincs hatással, tehát valódi nevelést, jellemformálást nem lehet elérni vele.

Félelmeket és fóbiákat kezelnek a klasszikus kondicionálással oly módon, hogy a félelmet előidéző negatív ingerhez párosítanak pozitív feltételes ingereket, amelyek eredetileg a személy biztonságérzetét és kényelmét alapozták meg. Ez a párosítás új asszociációkat fog előidézni, amihez lassan hozzászokik, majd megnyugszik az illető.

Operáns kondicionálás**

B. F. Skinner tanulási rendszere alapozódik erre az elméletre.

Az egyén tudatosan is kontrollálhatja válaszát a kapott ingerre. Ezt a reakciót azonban külső ingerek befolyásolják. Ez a különleges inger a közvetlenül a megerősítés előtt megjelenő viselkedést erősíti. A következő alkalommal, amikor ugyanabba a helyzetbe kerül, az egyén tudatosan azt a reakciót fogja választani, amely korábban jutalmazva volt. Ez fordítva is működik. A büntetés negatív hatással lesz a viselkedésre, így a jövőben a büntetést megelőző viselkedést kerülni fogja az állat, vagy az egyén, az a válaszreakció tehát kioltódik.

Skinner szerint a belső gondolatokkal és motivációkkal nem lehet értelmezni a külsőleg megnyilvánuló viselkedést, csak a külső megerősítésekkel, amik körülveszik az egyén döntéseit. Ezek a körülmények a megerősítés, amely lehet pozitív jutalmazás és negatív jutalmazás, és a kioltás, amelybe tartozik a pozitív büntetés és a negatív büntetés.

A naponta megnyilvánuló viselkedéseink is így alakultak ki a behavioristák szerint, akik úgy gondolják, hogy az ember nem más, mint magasabban fejlett állat. A gyermekeket jutalmazással motiváljuk az iskolai feladatok elvégzésére, de saját munkánkat is azért igyekszünk sikeresen elvégezni, mert valamilyen elismerésre leszünk jogosultak vele. A társadalom különböző szankcionálással – büntetéssel oltja ki a rossz, vagy törvénytelen cselekedeteket.

Újabb kutatások (Pl. Alfie Kohn) szerint a kondícionálásra épített ösztönzés nemcsak a gyermekek nevelésében, hanem még a munkahelyi jutalmazás összefüggésében is visszafelé sül el. A jutalmazással ösztönzött dolgozók munkamorálja közép-és hosszútávon jelentősen csökken. Az áramütéshez és a jutalomfalathoz hasonlóan a kifinomultabb kioltó és megerősítő technikákat is jobb meghagyni a kísérleti patkányoknak.

_________________
Forrás
http://psychology.about.com/od/behavioralpsychology/a/classcond.htm
** http://psychology.about.com/od/behavioralpsychology/a/introopcond.htm