Erény, erényesség

ERÉNY (latin virtus; görög arete) – erkölcsi tisztaság

ERÉNYESSÉG, mint jellemvonás – Az életemben megnyilvánuló erkölcsi tisztaság, ha következetesen azt teszem, ami jó.
A vallott értékrenddel összhangban álló, hiteles életmód alapja.

Erényesség rokon fogalmai: jóság, egyenesség, őszinteség, hitelesség, becsületesség, tisztesség, feddhetetlenség

Erényesség ellentétes fogalmai: tisztátalanság, erkölcstelenség, tisztességtelenség