Posztmodernizmus

Fogalmi szótár » szócikk: posztmodernizmus

“Attól függ, mit értünk azalatt, hogy értünk.”
– Bill Clinton (Amerika első posztmodern elnöke)

Relativity of MadnessPOSZTMODERNIZMUS – korunkra jellemző gondolkodásmód, amely radikális relativizmusnak enged teret, lemondva az Igazság, az Abszolútum és az Objektivitás eszméiről, melyek a görögség óta általánosan elfogadottak voltak Európában.

A modernizmus szekuláris abszolútumairól való lemondás és az igazság-igény dekonstrukciója vezetett a posztmodernizmushoz, amelynek lényege a totális és radikális relativizmus.

A posztmodernisták szerint minden ideológia, minden metanarratíva, minden egyetemes és transzcendentális magyarázat pusztán kulturális és nyelvi konstrukció.

A posztmodernizmus lényegében anti-ideológia; egy vákuum, ami betöltésre szorul… és lehetőség az Örömhír számára.

“A modernizmus: dühös nihilizmus. A posztmodernizmus: színes, dogmák nélküli, mosolygó nihilizmus.”
– Wim Rietkerk

Részletes ismertető cikk az apologia.hu oldalán: Posztmodernizmus