Animizmus

Fogalmak szótára » szócikk: animizmus, animista

ANIMIZMUS (latin animus = lélek) – Hiedelem, mely szerint a fák, hegyek, folyók és más természeti alakzatok serkentő erővel, vagy szellemmel rendelkeznek; a spiritualizmusban a szó arra az elképzelésre utal, hogy az élettelen tárgyak, csakúgy, mint az élők, olyan életerővel rendelkeznek, amely elkülönül a fizikai léttől, és képes a fizikai “burok” nélkül is létezni.

Ősi vallási elképzelés, amely szerint minden tárgynak megvan a maga lelke, szelleme; mágikus úton hatni lehet rájuk, és képesek az ember és a természet életére befolyást gyakorolni.

ANIMISTA – az animizmusban hívő egyén, az animizmus követője; az animizmust valló, rá jellemző.


Felhasznált irodalom:
Drury, Nevill: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona (Ferenczy, Bp. 1994)
Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Akadémiai, Bp. 1994)