Miről szól a karácsony?

Fogalmi szótár » szócikk: karácsony

A KARÁCSONY szavunk a latin (in)carnatio (inkarnáció) szóból ered; jelentése megtestesülés, hús-vér testté létel. Azt jelenti, hogy Isten örökkévaló Fia hús-vér emberré lett. Mások a szláv korcun szóból eredeztetik; jelentése átlépő, a téli napforduló ünnepének neve. A karácsony szót Magyarországon már a 13. század óta a keresztény ünnep értelmében használják.

Mit ünneplünk karácsonykor?

Karácsonykor Isten Fiának emberré születését ünnepeljük: azt, hogy Szentháromság tagja az emberiség tagja lett!

Mikulás, háromkirályok, karácsonyfa, gyertya, fagyöngy…

A karácsonyhoz kapcsolódó legendák (pl. “háromkirályok”), a bibliai történeteket felelevenítő misztériumjátékok és szokások középkori eredetűek. A betlehemi jászol felállítása Assisi Szent Ferenchez, az ajándékosztó Mikulás alakja pedig a kis-ázsiai jótékonykodó Myrai Szent Miklós püspök nevéhez vezethető vissza. A karácsony ma is ismert európai kelléktára (pl. fagyöngy, fenyő, gyertya) csak a 17. század után alakult ki, magyarországi átvételük a 19. század elejére tehető. A 20. századra a karácsony eredeti keresztény tartalma (a húsvéthoz hasonlóan) teljesen elvált a kommersz, világi változattól. Ezért ma még nagyobb jelentősége van annak, hogy a karácsony első, bibliai jelképe a jászol, egy etetővájú volt (Lukács 2:7).

Jézus születésének időpontja

Jézus Krisztus történelmi személy, akinek a létezését 1. századi kortárs keresztény, zsidó és pogány források egyaránt megerősítik. Krisztus születésének a pontos dátuma (év, hónap, nap) ismeretlen. A ma is használt Gergely-naptár összeállítói (1582) az időszámítás kezdetének Krisztus születése évét akarták venni, de néhány évet tévedtek, így csak annyi bizonyos, hogy Krisztus időszámításunk előtt néhány évvel született.

Jézus születésének története a Bibliában: Lukács 2

A karácsonnyal szembeni ellenérzések

A karácsony kommersz, világi változata sokak számára a pénzköltési lázról, a kötelező otthoni jópofizásról vagy a fák tömeges pusztításáról szól, ami valóban kiábrándító tud lenni. Az ünnep eredeti üzenete azonban számukra is azt hirdeti, hogy Isten az, aki megajándékozott minket, és hogy önmagával ajándékozott meg minket. Megajándékozott emberek vagyunk, akiknek van mit továbbadniuk (szeretet), és van kinek továbbadniuk (mindenkinek). A legtöbb nem hívő tudja vagy érzi, hogy a karácsony valamiképpen a szeretetről szól. Ezért a karácsony különleges alkalom arra, hogy Isten szeretetéről, Isten szeretetével bizonyságot tegyünk megfáradt embertársainknak.

Vannak, akik hitelvi alapon ellenzik a karácsony ünneplését, mert annyira igyekeznek kerülni a pogányság látszatát, hogy még Krisztus megszületésének a megünneplését is elutasítják. Pedig nyilván nem kell attól félnünk, hogy nem hívő ismerőseink a pogányság jelének veszik, amikor mi hívők őket vagy egymást felköszöntjük, és amikor a zsidó Messiás születését megünnepeljük. Istentől sem kell félnünk, ha örülünk Megváltónk születésének, és ezt valamilyen formában ki is szeretnénk fejezni.

karacsony-esten_1_-150x117_1_

Karácsonykor az embereket nem ókori pogány babonákkal kell riogatni, amelyekre már csak a történészek emlékeznek. Nekünk kétezer éve jó híreink vannak: Isten emberré lett, és tudja mit jelent embernek lenni!

A karácsony és a születésnapok ünnepléséről többet is olvashatsz az apologia.hu oldalán.