Bölcsesség

Fogalmak szótára » szócikk: bölcsesség

A Biblia szerint a BÖLCSESSÉG Isten ismerete és tisztelete. Isten útjának elfogadása vezet valódi boldogsághoz, “szabad örömhöz”, elégedettséghez és életünk beteljesedéséhez… akkor is, ha átmenetileg fájdalmas.

A bölcsesség forrása Isten ihletett beszéde, a Biblia. A szentírással való szellemi táplálkozás tartja az embert a helyes irányban.

Az ember társas lény, tehát bölcs gondolkodásra is másokkal kölcsönhatásban, Krisztus követőinek közösségében tehet szert.

A bölcsesség rokon fogalmai: értelem, belátás, józan ész

A bölcsesség ellentéte: ostobaság

Bölcsesség a Bibliában

A Biblia szerint hívő jellemének egyik legfontosabb tulajdonsága a bölcsesség. Csak ajándékképpen ragadhatjuk meg, nem lehet csak úgy megtalálni. A bölcsesség nemcsak információ birtokolása, hanem annak alkalmazása is a mindennapi élet gyakorlatában. A Biblia bölcsesség-fogalma tehát nagyon gyakorlatias (jó példa erre a Példabeszédek könyvének gondosan szerkesztett záró szakasza, a 31. fejezet – a “derék asszony” dícsérete).

“A bölcsesség kezdete az ÚR félelme [tisztelete]. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.”
– Zsoltárok 111:10

“Csak az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.”
– Példabeszédek 2:6

“A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.”
– Példabeszédek 9:10

“Íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem.”
– Jób 28:28

“Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.”
– Jakab 1:5

“A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.”
– Jakab 3:17