Fetisizmus

Fogalomtár » szócikk: fetisizmus

FETISIZMUS (a feticio = csinált, mesterséges portugál szóból) – Azoknak a természetes vagy mesterséges tárgyaknak a vallásos tisztelete, amelyeken keresztül a természeti népek hiedelme szerint titokzatos, emberfeletti erő – mana – nyilvánul meg.

Elsősorban törzsi vallásokban létező hiedelem és kultusz; a hívők fétistárgyakat imádnak, melyekben elképzelésük szerint védelmező szellemek laknak.

FÉTIS – természet feletti erejűnek hitt, vallásos tiszteletben álló tárgy; szerencsét hozónak, bajtól óvónak képzelt kisebb tárgy, kabala, talizmán.

FETISIZÁL – fétissé avat, fétisként tisztel.
__________________________
Felhasznált irodalom:
– Vallástörténeti kislexikon (Kossuth, Bp. 1975)
– Drury, Nevill: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona (Ferenczy, Bp. 1994)
– Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Akadémiai, Bp. 1994)