Szeretet ♥

Fogalmi szótár » szócikk: szeretet

Szeretni azt jelenti, hogy kiöntöm magamat a másikért: őt magammal szemben is előnyben részesítem. Kutatom, hogy mire van szüksége, és arra törekszem, hogy betöltsem a szükségleteit. A szeretet a jó indíték, a jó irányába ható energia a kapcsolatban. A feltétel nélküli szeretet kegyelem: sem megszerezni, sem elveszteni nem lehet.

A szeretetről kijelentő mondatban, úgy, hogy pont legyen a végén, nem lehet beszélni, következzen inkább néhány figyelemre méltó idézet:

“Semmiért egészen? Nem, mindenért egészen. Közösen kell kiküzdeni a mindent, megküzdeni érte, nem adni fel, hogy egyenlő felek lehessünk a küzdelemben. … Megküzdeni a másikért magunkban, megküzdeni a másikban magunkkal. Sebesülni és sebezni, és aztán lehajolni és bekötözni egymást, megölelni, szeretni.”
– Dragomán György és Szabó T. Anna: Vívóiskola)

“A szeretet másik-központú lelkület:
önkéntes és örömteli elkötelezettség az ő javára,
bármibe kerül is nekem.”
– Dr. Larry Crabb

“A szeretet a Biblia értelmezése szerint nem érzés, hanem felelős cselekedetek sora, mely a másik személy fejlődését és Isten képmására formálódását segíti.
– Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students

“Akit szeretek, annak a javára törekszem, és ezért bizonyos esetekben bizonyos dolgokra nemet mondok; akár önmagamra is. Ha szeretek, még azokban a dolgokban is, amelyeket szabad vagyok megtenni, nem a saját javamat, hanem a másik javát keresem.
Bárki, aki ezt őszintén végiggondolja, be kell, hogy lássa, hogy ezen a ponton a Biblia nehezen teljesíthető követelményt szab ki ránk.”
– Francis A. Schaeffer: Igaz Lelkiség

A Szeretet Törvénye

“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és a nagy parancsolat.
A második hasonló ehhez: Szeresd embertársadat, mint magadat”.
– Máté 22:37-39

A szeretet bibliai szinonímái a jóság, a jóindulat, az áldozathozatal és a kegyelem, ellentétei pedig a gonoszság, az önzés, az irigység és a káröröm: magamnak akarom, ami az övé. Zavar, ha örül, örülök, ha kudarc éri. A szeretethez hasonlóan a gonoszság, az önzés, az irigység és a káröröm is belső tartalmak, külső megnyilvánulásokkal.

“Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.”
– 1János 4:16

Az Istentől származó szeretet jellemzői:

1. SZERETI ISTENT – a végső jót a másodlagos jó elé helyezi, tehát Isten minden másnál nagyobb érték a számára. Ez a másokkal való kapcsolatok számára azért rendkívól fontos, mert ha életünk, energiánk és érzelmi jóllakottságunk valóságos forrása Isten személye, akkor felnőttként tudunk adni a kapcsolatainkban: szeretteinket nem kihasználni fogjuk, érzelmileg nem az ő viszontszeretetükből fogunk élni. Ez minden kapcsolat egészségéhez fontos, de különös jelentőségű a szülői szeretetben.

2. SZERET MÁSOKAT – “gyűlöli a gonoszságot”, azaz elhatárolódik az önérdek-vezérelt mentalitástól (ami valamilyen másodlagos jót Isten fölé helyez, ezért szükségszerűen önközpontú), fel akarja ismerni magában és meg akar tőle szabadulni, hogy kapcsolataiban felszabaduljon belőle a “másik központú” szenvedély.

Az Istentől származó szeretet hatása:

 • látható, áldozatos jóság mások iránt;
 • Isten megismertetésének és a gonosztól való elhatárolódásnak a vágya.

Nem minden jó tett indítéka az Istentől származó szeretet. A tett valódi jósága az indítékától függ:

 • Isten iránti szeretetből és a gonoszságtól való elhatárolódásból fakad, vagy
 • valamilyen más indítékból.

A Szeretet Himnusza

 1. Beszélhetek bármilyen ékesszólóan vagy meghatóan, ha a szeretet hiányzik a szavaim mögül, akkor hiteltelen és üres lesz minden szép szó, amit kiejtek a számon.
 2. Prófétálhatok, beleláthatok bárkinek a fejébe vagy szívébe, lehetek az igazság bajnoka és a bölcsesség példaképe, lehetek akár megelevenedett hithős, akit mindenki csodál, de szeretet nélkül mindezek nem fognak építeni, inkább csak bajt okoznak.
 3. És ha szétosztom minden pénzemet a szegények között, de erre nem az önzetlen és valóságos szeretet indít, hanem bármi más, lehet, hogy az emberek csodálatát kivívhatom, de Istennek nem fog tetszeni.
 4. Tudjátok milyen az az ember, akiben az isteni szeretet ajándéka van? Türelmes, jószívű, aki nem irigykedik mások sikereire, hanem őszintén tud örülni neki, és ha neki megy jól a sora, akkor nem bízza el magát és nem él vissza vele.
 5. Az ilyen ember ügyel arra, hogy ne bántsa meg a környezetében élőket, sem tudatosan, sem figyelmetlenségből. Nem a maga érdekeit tartja szem előtt, és kifejezetten önzetlen. Nem fog azonnal haragra gerjedni, akkor sem, ha oka is lenne rá, és nem emlegeti mások bűneit vagy hibáit, hanem a jó dolgokat tartja nyilván mindenki életében.
 6. Nem társul be a hazugságba és becstelenségbe, hanem kompromisszumok nélkül ragaszkodik az igazsághoz.
 7. Mások bűneit elfedezi, és minden körülmények között pozitívan gondolkodik, hittel, hűséggel, reménységgel és türelemmel viszonyul mindenhez, ami éri.
 8. A szeretet örökkévaló ajándék, amely túlmutat a földi életünkön. A prófétálás, a nyelveken szólás, a bölcsesség erre a földi életre adott lelki ajándékok. Ezek mind elmúlnak, amikor célba érkezünk.
 9. Mert ezek csak töredékei annak a teljességnek, amit az Istennel való közösségben átélhetünk majd.
 10. Amikor célba érkezünk Istenben, akkor majd megértitek, miről beszélek.
 11. Mert gyermekkorban az ember gyerekesen viselkedik. Mindent egy gyermek szemszögéből lát, nem is tud másképp tenni, hiszen gyermek. De ez idővel megváltozik, és amikor felnőtté válunk, már mindent teljesen másképpen látunk, mint a gyermekek.
 12. Olyan ez, mintha most csak a körvonalait látnánk mindannak, ami a szemünk előtt van, de amikor Isten majd felkapcsolja a villanyt, akkor mindent úgy látunk, ahogyan az valóban kinéz.
 13. Addig pedig, ebben az életben legyen életünk alapja a hit, a remény és a szeretet. Persze a szeretettel az élen!

1. Korintusi levél, 13. fejezetMagyarázó bibliafordítás