Vulgata

VULGATA (latin) – általános, általánosan használt, általános érvényű

Hieronymus (Jeromos) latin nyelvű bibliafordításának a neve, melyet a római katolikus egyház általánosan elfogadott, de használatát csak a tridenti zsinaton (1545) mondták ki; „egyetemes” érvényét akkor sem: ez csak a gyakorlatban érvényesült.