Céltudatosság

CÉLTUDATOSSÁG, mint jellemvonás – igyekszem helyes célokat kitűzni magam elé és kitartani mellettük; nehézségektől, ellenállástól függetlenül

A céltudatosság rokon fogalmai: eltökéltség, elszántság, törekvés, akarás, elhatározás melletti kitartás
A céltudatosság ellentétei: tétovaság, gyöngeség, csüggetegség, belefáradás, feladás, félelem

Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél…
1Korinthus 9:26

…mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.
Filippi 2:13-16

Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…
Filippi 3:12-14