Ontológia

ONTOLÓGIA – A metafizikának az az ága, amely a létezés természetével, a valósággal, vagy a dolgok végső lényegével foglalkozik. A létezés vagy valóság elmélete.


Felhasznált irodalom:
Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students