Hermeneutika

Fogalmak szótára » szócikk: hermeneutika

HERMENEUTIKA – az írásmagyarázat gyakorlata; az exegetika eredményeit alkalmazó tudomány. A teológiai tudományok egyik témaköre.

A Bibliai szöveg értelmezésének és magyarázatának elvi kérdéseivel foglalkozó tudományág. Segít megérteni, ami első pillantásra nem egyértemű a Bibliában.

A hermeneutika szó jelentése a görög “magyarázni” szóból ered. Leginkább az író szándékának magyarázatát, és az ezzel kapcsolatos alapelveket értjük alatta.

A hermeneutika szó eredete: Hermész a görög mitológiában az istenek hírnöke volt, aki üzeneteket közvetített az emberek és az istenek között.


Ajánlott olvasmány

Sitku Tibor: A hermeneutika módszertana az irgalmas samaritánus példázata alapján (pdf)