A bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?

családon belüli erőszak, bántalmazásSzabad-e testi vagy érzelmi bántalmazás miatt elválni?
620531k4433
A rövid válasz: igen! De nézzük a részleteket:

Kérdés:
A múltban rendszeresen bántottam a feleségemet. Amikor elveszítettem a fejem, csúnyán összeszidtam, néha a kezem is eljárt. Egyszer-kétszer kényszerítettem is, ha nem akart velem szeretkezni. Emiatt már évek óta külön élünk. A feleségem nemrég bejelentette, hogy el is akar válni. Nem volt hajlandó eljárni velem tanácsadásra, és nélkülem se megy el. Én már rettenetesen bánom mindazt, amit tettem, és a sok fájdalmat, amit okoztam neki. Mindketten keresztények vagyunk, és templomban esküdtünk hűséget egymásnak. Én már egy éve tanácsadásra járok. Azt szeretném kérdezni, hogy a testi-lelki bántalmazás ok lehet-e a válásra a Biblia szerint?


A Biblia nem mondja meg feketén-fehéren, hogy ok-e a válásra a bántalmazás, de találunk benne erre vonatkozó alapelveket:

  1. Isten szándéka, hogy a család mentes legyen mindenfajta erőszaktól és zsarnoki kényszertől (Ézsaiás 54:5-14; Róma 12:8).
  2. Isten tiltja a testi erőszakot is, és a szóbeli bántalmazást is (Zsoltárok 56:5-6; Ézsaiás 58:4-6; Máté 5:22; 1Thesszalonika 4:3-6).
  3. Keresztények bizonyos körülmények között az életüket is kockáztatják az evangéliumért, de ez nem azt jelenti, hogy minden elkerülhető és veszélyes helyzetben benne kell maradniuk, vagy oda vissza kell térniük. (Róma 16:3-4; Máté 4:5-7; ApCsel 9:23-24; 12:17; 14:19-20; 17:6-10 19:29-31: 23:10, 12-24).
  4. A családtagok nyugalma érdekében néha a különköltözés a biztonságos megoldás. (1Mózes 13:7-11; 14:8-16; 21:9-21; 25:8-9 27:41-45; 32:1-33; 45:4-15; Példabeszédek 24:1-2; ApCsel 16:36-40; Kolossé 4:10; Filemon 24; 1Korinthus 7:5).

Érdemes elolvasni: Mit tanít a Biblia a válásról? »

Hiszem, hogy Isten Lelke egy volt bántalmazót is meg tud változtatni – azt, aki az Ő erejéből él, és napról napra az Ő vezetése alá rendeli magát. Ugyanakkor a házasság bizalomra épülő kapcsolat. A folyamatos testi, vagy érzelmi bántalmazás, a családon belüli erőszak törést okoz a meghitt bizalomban; helyét a félelem váltja fel.

Az a vélemény, hogy a bántalmazott keresztény nő soha nem léphet ki a házasságából, alaptalanul adja a lovat a bántalmazásra hajlamos, tekintélyelvű, önkényeskedő “keresztény” férfiak alá, és hamis értékrendjükben erősíti meg őket. Az erőszak, a bántalmazás minden formája ellentétes a jézusi magatartással. A családon belüli erőszak semmilyen formája és mértéke nem igazolható a Bibliával, akár a házastárs, akár a gyerekek, akár az idős szülők ellen irányul. A Bibliában az uralkodás, a vezető szerep távol áll a zsarnoki önkénytől. Mindig többlet felelősséget: a védelem és a gondos törődés kötelességét jelenti. A bibliai vezető − a család “feje” is − szolgál, nem pedig kényszerít vagy kihasznál. Túl sokszor történik meg, hogy a kapcsolatból kimenekült feleség (néha a gyülekezeti vezetők, lelkigondozók unszolására!!!) visszatér “bűnbánó” férjéhez, és hónapokon belül újra kezdődik a tekintélyuralmi játszma, a bántalmazás és az erőszakoskodás. Ez nemcsak ostobaság, hanem bűnpártolás: nem szabad megengedni!

Isten Lelke valóságosan is ki tudja cserélni egy ember lelkületét. Erre is van számos jó példa. De nincs biztonságban a család a volt bántalmazó mellett, ha jó magaviseletének legfőbb célja, hogy visszaszerezze, amit elvesztett. Ő még mindig a maga hasznát keresi, és bűnbánatának, a bántalmazástól való tartózkodásának is az az indítéka, hogy visszakerüljön korábbi “trónjára”.

Aki a Szentlélekkel, nem pedig önmagával van tele, az úgy szereti a másikat, hogy az ő jólétére törekszik. Szabadon enged, nem követel.

“…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.”
– 2Korinthus 3:17 620531k4433

“A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.”
– 1Korinthus 13:4-5

Érthető, hogy a felesége még nem tud megbízni Önben. Hadd javasoljam: építse tovább a saját életét Krisztusra alapozva. Ha felesége a későbbiekben úgy dönt, hogy mégegy esélyt ad a kapcsolatnak, ragadja meg ezt az esélyt. De ne próbálja nyomásgyakorlással elérni! A leuraló, hatalomszerző törekvések tovább mérgezik a kapcsolatot.

A bántalmazás, a családon belüli erőszak indítéka a hatalomvágy. Arra kell törekednie, hogy a feleségét engedje valóban szabadon dönteni. Ne próbálja meg − ezúttal a Bibliára hivatkozva − kontroll alatt tartani a döntését!

Ha a kapcsolat újra elkezdődik, feltételezem, hogy Ön is egészséges alapon akarja kezdeni. Ha a felesége valaha még képes lesz Önre félelem nélkül tekinteni, gondolom, Ön is azt akarja, hogy szabadon, kényszer nélkül szeresse Önt. Istent is szabadon, kényszer nélkül szerethetjük, mert Ő előbb szeretett minket:

“A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.”
– 1János 4:18-19

Kapcsolódó:
Mi a bántalmazás?
A nemek különbözőségét jelölő bibliai szavak: IS, ISSÁ, ZAKAR, NEQEBÁ
Csontomból való csont
Ragaszkodik feleségéhez
Egy testté lesznek
Ismerni… a bibliai értelemben
Jár-e valami a feleségtől a férjnek, csak azért, mert ő férfi?
Mit tanít a biblia a válásról?
A bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?
A boldogságom nem egy másik ember kezében van