Bolond ember

Fogalmak szótára » szócikk: bolond ember

Milyen embert tart “BOLOND EMBERNEK” a Biblia?

Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!
Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót.
Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?
Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.
– Zsoltárok 14:1-3

A bolond legnagyobb tévedése az, hogy Istennek képzeli magát, és ezért ő dönti el, mi igaz, mi hamis, mi jó és mi rossz. A bolond így szól a szívében: nincs Isten, s azonnal odalép Isten helyére és elkezd istenkedni. Ezt deklarálta a francia forradalom, ezt fogalmazza meg minden Istent nem tisztelő, emberközpontú eszmerendszer.

Azért bolond az ilyen ember, mert felvilágosultnak tartja magát, holott sötétben jár. Annyira értelmes, mint az, akit már körülvesznek a lángok, és úgy gondolja, azáltal menekülhet meg, ha tagadja a tűznek a létezését. Nem tudja felmérni a dolgok jelentőségét, nem érzékeli igazán azoknak a fontosságát; nem a megfelelő irányba halad az élete. Minden tévesen működik. Úgy tűnik: működik az egész, mint amikor a repülő még megy tovább, csak éppen megzavarodtak a műszerek, és ez életveszélyes.

Közben az ilyen ember hallatlanul önhitt, büszke, magabiztos. Ő nem szorul senkire, legfőképpen senki tanácsára, legkevésbé Istenére. Ezért nevezi bolondnak a Szentírás.

Bővebben: lásd Ostobaság »

_________
Forrás: Cseri Kálmán prédikációja, Pasaréti Református Gyülekezet, 1998. január 18.