Empiricizmus

EMPIRIKUS – tapasztalati

EMPIRICIZMUS – Kísérleti módszer; megfigyelés és kísérlet útján való ismeretszerzés. Tudományos kutatási módszerek elvetése; kizárólag a tapasztalatokra támaszkodás. Elmélet, amely szerint az ismeret forrása kizárólag a tapasztalás.

EMPIRIOKRITICIZMUS – Szubjektív idealista filozófiai irányzat, amely szerint a világ nem más, mint a róla szerzett érzéki tapasztalataink összessége, és nem létezhet az én nélkül.


Felhasznált irodalom:
Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Akadémiai, Bp. 1994)
Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students