Felelősségtudat

FELELŐSSÉGTUDAT, mint jellemvonás – Erkölcsi felelősségem alapján döntöm el, mit teszek, és mit nem. Tudom, milyen felelősség hárul rám a kapcsolataim, a munkám, a társadalomban elfoglalt helyem és jogi helyzetem miatt. Teljesítem a kötelességeimet.

Felelősségtudat rokon fogalmai: kötelesség, felelősség, kötelességtudat, kötelezettség, megbízhatóság

Felelősségtudat ellentétei: felelőtlenség, megbízhatatlanság