Kreativitás

KREATIVITÁS – alkotókészség
Egy személy új, eredeti ötletekkel áll elő probléma megoldása során, vagy új dolgot hoz létre (pl. művészi alkotást, találmányt).

KREATIVITÁS, mint jellemvonás – új, eredeti alkotásokat hozok létre; új oldalról közelítek meg egy-egy szükségletet, feladatot, elméletet.

A kreativitás rokon fogalmai: alkotóképesség, képzelőerő, találékonyság, ötletesség, eredetiség, problémamegoldó képesség
A kreativitás ellentétei: alulteljesítés, ötlettelenség, szellemi tunyaság, sematikus gondolkodás, gépiesség, másolás