Anarchizmus

Fogalmak szótára » szócikk: anarchizmus

ANARCHIZMUS – politikai elmélet, mely tagadja a hatalom vagy rend, tekintély és fegyelem minden formáját, és azok megszűntetésére törekszik. A társadalmi haladás legfőbb akadályának a központi hatalmat, az államot tartja. Támogatja az egyének és csoportok független és önkéntes érdekérvényesítő együttműködését, fenntartások nélküli szabadságát.

A magyar kormányzati portál fogalomtárában:
Az anarchizmus azon elméleteket foglalja magába, amelyek támogatják minden szervezett hatalom és irányítás eltörlését. Célja a szociális igazságtalanság kiküszöbölése egyenlő lehetőségek megteremtésével, egyfajta igazságosságra törekszik az állam beavatkozása nélkül.


anarchizmus, anarchia, függetlenség