Bűntudat

Fogalmak szótára » szócikk: bűntudat

BŰNTUDAT = a tökéletlenség, romlottság, bűnös mivolt felismerése és elismerése.

A pedagógiában bűntudatnak a (belsővé vált) tilalom megszegését követő belső szorongást nevezik, amit a gyerek akkor is átél, ha csak fantáziál a tilalom megszegéséről.

Rokon fogalom: lelkiismeretfurdalás

“Kiveszett az emberekből a bűntudat! A fiataloknak semmit sem jelent a bűn! Grasszál a szabadosság! Leomlik minden erkölcsi korlát!” — ilyen panaszokat hallunk nap mint nap egyházi vezetőktől, idősebb keresztényektől, de az utca emberétől is. Ennek a mindenütt hallható panasznak biztosan van ténybeli alapja.

Semmit sem segít azonban a helyzeten, ha akár mérgesen, akár szomorúan, akár megbotránkozva, akár apatikusan ismételgetjük. Az sem használ, ha könyvekben, cikkekben, prédikációkban rákiabálunk a mai fiatalokra: “Legyen már bűntudatotok!”

Csak az segít, ha igyekszünk felkutatni a bűntudat kiveszésének okait. Akkor talán találunk a problémára orvoslást is. Hiszen a bűntudat kihalása kétségkívül betegségtünet. A Szentírás annyiszor említi — különböző kifejezésekkel — a bűnt, hogy ennek a kategóriának a kiveszése nem lehet közömbös az emberek számára.
– Nemeshegyi Péter: A bűn problémája a 21. században