Személyiség

SZEMÉLYISÉG = az ember belső “magja”, az emberi élet hordozója

Talán nincs is mégegy nyelv, amelynek olyan szép szava volna a személyiségre, mint a magyar.

A német Persönlichkeit és az angol personality a görög persona (álarc, maszk) szóból származik. Azt fejezi ki: másokra nézve él az ember, szerepet hordoz.

A magyar személyiség szó viszont a szem szót tartalmazza. De nem a látószervet, a szervezet külvilágra nyitott ablakát. Nem is a “lélek tükrét”, amin keresztül mások ismerhetnek meg minket; nem a társkapcsolataink fontos eszközét (hiszen a szemek összevillannak, fontos üzenetet küldenek). Mindez nem volna a személyiségtől idegen és kevés, de mégsem ez az igazi tartalma a szónak…

szemelyiseg-01

A magyar személyiség szó gyökere a szem, ami a búzaszemben is benne van. A személyiség tehát mag, az ember magja; vagyis az emberi élet hordozója, a bennünk kibontakozásra váró lehetőségek tárháza.

A személyiség rokon fogalmai:

EGYÉN = az emberi nem egy tagja, egyedi képviselője
EGYÉNISÉG = az egyik embert a másiktól megkülönböztető egyéni vonások összessége
JELLEM = az ember cselekedeteiben, tetteiben, életstílusában megmutatkozó, tartós személyiségvonások együttese


Irodalom:

  • Dr. Pálhegyi Ferenc: Én, Te, Ő (Emmaus kiadó, Nagykőrös, 1990)