Borderline személyiségzavar

Fogalmak szótára » szócikk: borderline személyiségzavar

BORDERLINE SZEMÉLYISÉGZAVAROK – azok a személyiségzavarok, amelyekben az üresség, kiábrándultság, unalom, az öncélú kockázatkeresés, a tartós kapcsolatok képességének hiánya az alapvető.

A fiatalok között rendkívül gyakorivá vált un. borderline személyiségzavar a család mai működészavarának, az ezzel kapcsolatos világméretű kísérletnek leggyakoribb és legtragikusabb terméke. Mind a szülők, mind a fiatalok pokollá teszik egymás életét, és ez az állapot az anyagi jóléttől függetlenül kialakulhat, a budai villában ugyanúgy, mint a józsefvárosi udvari lakásban.

A civilizált világ drogfüggő, öngyilkosságba menekülő, galerikban hidegvérrel gyilkoló, elvadult szektákba szédülő vagy akár csak céltalanul sodródó fiataljainak tömegei jelzik a helyzet drámaiságát.

Nincs az az atombomba, környezetszennyezés, ami súlyosabb veszélyt jelentene az emberiség túlélése szempontjából.

Nem is olyan régen a falu, a játszótér közösségében a társak rosszallása vagy elismerése jelezte vissza folyamatosan, hogy hogyan kell viselkednünk, mit várnak tőlünk a többiek. A találkozások során fedeztük fel hogy milyenekké szeretnénk válni, kit tekintünk példaképnek. Ma ez a szoros és a magatartást alapvetően formáló háló megszakadt.

arva_otthonmaganyMa a gyerekek többsége ideje nagy részét a televízió vagy a számítógép előtt tölti. Úgy érzi, társaságban van, miközben valójában teljesen magányos. Tetszése szerint válogatja ki a videofilmeket, a szereplők nem jeleznek vissza, nem pofozzák meg, nem dicsérik, nem szidják.

Az ilyen módon felnövő gyermeknek nem alakul ki a reális énképe, és később a legcsekélyebb nehézségtől, kritikától is összetörhet. Így jön létre a korábban említett borderline személyiségzavar, vagy enyhébb esetben a “fogyasztó ember” típusa, akinek egyedüli célja a javak fogyasztása: nők, árucikkek, utazás, ahogy a reklámokban látja.

A borderline személyiségzavarokban szenvedőkre gyakran jellemző a nagyfokú impulzivitás, labilitás, dühreakciók, szenvedélyektől való függőség (szex, alkohol, drog területén), mások bántalmazása, önpusztítás.


Irodalom:
– Kopp Mária, Skrabski Árpád (1992). Magyar Lelkiállapot, Végeken Alapítvány, Budapest
– Kopp Mária, Skrabski Árpád (1995). Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái, Corvinus, Budapest
– Kopp Mária, Skrabski Árpád: A támogató család, mint lelki és testi egészségvédő tényező (előadás)

fogyasztói szemlélet, személyiségzavar, unatkozó gyerek, televízió, énkép, borderline személyiségzavar