Hitvallás

Fogalomtár » szócikk: hitvallás

HITVALLÁS (latinul confessio) – Doktrinák, hittételek gyűjteménye. Egy-egy gyülekezet, felekezet, csoport, személy, vagy akár hitkérdésekkel foglalkozó internetes oldal alapvető hittételeit (doktrinális állásfoglalását) felsoroló nyilatkozat. Doktrinális nyilatkozat. Hitvallás – doktrinális állásfoglalás: Mit hiszünk?

Apostoli Hitvallás (Credo, “Hiszekegy”)

Az Apostoli hitvallás (latinul: Symbolum apostolicum vagy Symbolum apostolorum) a kereszténység egyik legismertebb hitvallása. Háromosztatú hitvallás, tehát három hitágazatban vallja meg a Szentháromság három személyébe vetett hitet:

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen

hr2Kapcsolódó:

http://www.reformatus.hu – A MÁsodik Helvét Hitvallás » (a Heidelbergi Kátéval együtt – a Magyar Református Egyház minden gyülekezetében elfogadott hitvallási irat)

http://www.apologia.huAz Egyetemes Zsinatok hitvallásai »