Erkölcs

Fogalomtár » szócikk: erkölcs

ERKÖLCS (morál) – magatartási normák összessége, magatartásbeli követelményrendszer

A természetes és tételes törvényeken alapuló szabályok összessége, amely a helyesnek tartott emberi magatartást határozza meg. Cselekvésmód, szokásrend, amelyet őseinktől megörököltünk, kortársainknak és utódainknak továbbadunk.

Az erkölcs, vagyis a magatartásbeli követelményrendszer csak a lelkiismerettel (egyéni erkölccsel, erkölcsiséggel, moralitással) együtt működik. Az erkölcsi szabályok helyes alkalmazásához erkölcsi érzékünk, ítélőképességünk egész életünkön át való fejlesztésére van szükség.

A Biblia szerint a lelkiismeret, az egyéni erkölcs alapja az a belső tövény, amit Isten az ember “szívébe írt”:

“Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be.
Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.”
-Jeremiás 31:33

“Ember, megmondtam neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”
– Mikeás 6:8

Az erkölcsös magatartás az Isten szívbe (lelkiismeretbe) írt, és kinyilatkoztatott (a Bibliában leírt) törvényéhez igazodó magatartás.