Eszkatológia, Eszchatológia

Fogalmak szótára » szócikk: eszkatológia, eszchatológia

ESZKATOLÓGIA (vagy eszchatológia) – Az “utolsó időkről”, a végső dolgokról és időszakról szóló bibliai tanítás.

A teológia azon ága, amely Isten és az ember végső céljával, valamint a halállal, a feltámadással, az ítélettel és a halhatatlansággal foglalkozik.