Bántalmazás

hierarchia a családbanFogalmak szótára » szócikk: bántalmazás
« Mi teszi a nőnemű embert igazi nővé?

Mi a bántalmazás?

Sokan osztogatnak tanácsot a bántalmazás áldozatainak, de kevesen értik, mi is a bántalmazás (abúzus) valójában. Ha azt gondolod, hogy a bántalmazás csupán testi sértés, még van mit tanulnod.

királyA bántalmazás egy gondolkodásmóddal: a “jár nekem” mentalitással kezdődik. A bántalmazó úgy tekint önmagára, hogy valami JÁR neki a másik embertől – a felesége, a gyereke, a beosztottja, vagy a gyülekezetének a tagja tartozik neki valamivel: tisztelettel, engedelmességgel, hálával, lojalitással, különféle szolgálatokkal. Ő a világ közepe, és elvárja, megköveteli, hogy áldozatai számára is ő legyen a világ közepe. A bántalmazó célja a hatalom: irányítani, kontrollálni akar másokat. Természetes jogának tartja a hatalom és az irányítás jogát, és úgy érzi, minden eszközt jogosan használ a hatalom, a mások fölötti kontroll megszerzésére. A bántalmazót erőszakos hatalmi törekvéseiben nem ingatja meg a lelkiismeret egészséges hangja – gyakran olyan sérült személyiség, akiben zavartan működik, vagy teljes mértékben hiányzik a lelkiismeret.

Noha a hatalomra törő, a mások fölött uralkodó gondolkodásmód gyakran nyilvánul meg a testi erőszak különféle formáiban, tudnunk kell, hogy ugyanilyen gyakran szóbeli, érzelmi, anyagi, társadalmi, szexuális, vagy vallási nyomásgyakorlás formájában nyilvánul meg a bántalmazás. Nem minden bántalmazó emel kezet az áldozataira. Testi erőszak nélkül is lehetséges valakit súlyos sérüléseket okozó, pusztító módon terrorizálni, félelemkeltéssel, sarokba szorítással kontroll alatt tartani.

A bántalmazás minden formája rombolja, pusztítja, és leépíti az áldozatok személyiségét; végsős soron tehát a bántalmazás gyilkosság.


Családon belüli erőszak

A családon belüli erőszak az, amikor a bántalmazó rendszeresen, vagy időnként a családjában (háztartásában) élő személy:

  • testi épségét veszélyezteti,
  • szexuálisan bántalmazza,
  • személyes biztonságát veszélyezteti,
  • emberi méltóságában megsérti,
  • mindennapi életét tartósan vagy rendszeresen súlyosan zavarja, zaklatja.”

Forrás: Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (+36-80-20-55-20; krizistelefon.hu)


A gyermek bántalmazásának jelei (krizistelefon.hu)

  • A testi bántalmazás jelei: zúzódás arcon, testen, égési és forrázási sebek, törések, izületi sérülések, agy- és szemsérülések, belső sérülések, mérgezések
  • A lelki-érzelmi bántalmazás jelei: alacsony önértékelés, önbecsmérlő megjegyzések, önbizalom hiánya, gyakran közömbösség, érdektelenség, gátoltság
  • Az elhanyagolás jelei: a gyerek gyakran hiányzik az iskolából, öltözéke elhanyagolt, rossz fizikai állapotú, gyakran éhes, sokszor fáradékony

Vallási erőszak

Egy olyan weboldalon, amelyben sok szó esik a keresztény családi életről, ezt a témát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Számtalanszor tapasztalom, hogy a férfi vezetést és a keresztény engedelmességet szélsőséges mértékben hangsúlyozók azzal a hamis ígérettel kecsegtetik a szülőket, hogy, ha bizonyos “bibliai elvek” szerint élnek és nevelnek, a gyerekeik Isten útján fognak járni. Ez az ok-okozati gondolkodásmód azon kívül, hogy lényegesen eltér a Biblia szemléletétől, nem kis veszéyt is rejt magában. A helyesnek hitt biblikus családmodell és gyermeknevelés kedvéért ugyanis a család sok esetben nemcsak a “világot”, hanem a szívét is hátrahagyja.

bántalmazásA nők és a gyerekek számára nem biztonságos hely az olyan keresztény család és gyülekezet, ahol a Biblia és Isten neve a hatalmi manipuláció alattomos fegyverévé válik!

A patriarchális szemléletű, tekintélyelvű családokban és gyülekezetekben a vallási és érzelmi bántalmazás áldozatai olyan mély sérüléseket szenvedhetnek, amelyeket csak Isten szeretete és kegyelme képes meggyógyítani.

“Ha Isten követése volt a célja annak, aki bántott, hogy bízhatnám pont Istenre a sebeim gyógyítását?”
– Egy áldozat

Jézus fellépett a gyermekbántalmazás ellen

Jézus idejében a megbotránkoztatás szó a szexuális bántalmazásra használt eufemizmus (mindenki által értett szépítő kifejezés) volt. A Jézus előtti évszázadok görög és héber nyelvű zsidó irodalmában is gyakran szerepel ez a szóhasználat. [Pl. vesd össze, mit mond a szemről és a kézről az apokrif Sirák 9:5 és Salamon Zsoltárai 32:15; valamint a Máté 5:28-30.]

Ennek fényében világos, hogy Jézus a gyermekek szexuális bántalmazása ellen emelte fel a szavát, amikor ezt mondta:

“Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.”
– Máté 18:6

Korabeli hallgatói még jól értették, mire gondolt: ne merjétek szexuálisan kihasználni a gyerekeket!

Bővebben erről: Miért olyan fontosak a gyerekek Jézus számára?

Forrás: David Instone-Brewer: The Jesus ScandalsWhy he shocked his contemporaries and still shocks today (2012)


Pál apostol is felemelte szavát a szülői visszaélések ellen:

“Ne ingereljétek gyermekeiteket!”
A szülői visszaélés, a szülői hatalom félreértelmezett gyakorlása…


Kapcsolódó:
A nőies nő nyitott, de nem arra, hogy bántalmazzák
Jár-e valami a feleségtől a férjnek, csak azért, mert ő férfi?
Mit tanít a biblia a válásról?
A bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?
A boldogságom nem egy másik ember kezében van
Miért olyan fontosak a gyerekek Jézus számára?
Fenyítő bot
Érzelmi taktikákkal ne manipuláld a gyermekedet!
Ne ingereljétek gyermekeiteket!
Szúnyog mama, bögöly papa


Hatalomvágy, “jár nekem” mentalitás, kényszer, erőszak, agresszió, bántalmazás, gyermekbántalmazás, érzelmi manipuláció, megfélemlítés, testi erőszak, családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, iskolai erőszak, vallási erőszak, tekintélyelv, diktatúra.