Motiváció

Fogalomtár » szócikk: motiváció

MOTIVÁCIÓ = A szükségletek kielégítésére és a célirányos viselkedés szabályozására irányuló késztetés.

Claude Bernard óta a szervezetet mint homeosztázisra törekvő rendszert vizsgáljuk, a homeosztázis fenntartásában a szükségletek, a motiváció meghatározóak.

Drive-nak, hajtóerőnek nevezzük azt az állapotot, amelyben valamely szükséglet kielégítetlensége miatt a szervezet kizökken a homeosztázis állapotából, és az egyensúly helyreállítására törekszik. Ez igen nagy motivációs késztetést jelent.

Drive-redukció elmélet: a kellemetlen késztetés megszüntetése a motivált viselkedés alapvető célja.

_________
Forrás:
Dr. Kopp Mária: Motiváció, érzelmek, szorongás (előadás)