Etika

Fogalmak szótára » szócikk: etika

ETHOS (görög) – Erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi magatartás.

ETIKA – Az erkölcs filozófiája; az erkölcs problémakörét vizsgáló tudományág (erkölcstan).

Az etika az emberi viselkedés és az erkölcsi ítélet normáival, a cselekedet helyességével és hibásságával foglalkozó elveket tárgyalja.

Egy személy, vallás, csoport, vagy hivatás erkölcsi szabályainak rendszere (pl. orvosi etika).

Az etika gyakorlati filozófia: az emberi cselekvés erkölcsileg helyes formáit és a létező erkölcs javításának lehetséges útjait kutatja. Alapvető kérdése: Mi a jó és mi a rossz az emberi cselekvésben? Mikor járunk el helyesen és mikor helytelenül?

“Az alapvető etika… azt a választ keresi, amely mögé már nem is kérdezhetünk. Ehhez a legvégső válaszhoz úgy jutunk el, ha találunk valami feltétlent, ami többé nem kérdéses, aminek per definitionem nincs feltétele, tehát nem függ semmitől. Az etika csak akkor képes megalapozni az erkölcsöt, ha fel tudja mutatni ezt a semmiképpen sem kérdéses valóságot, ami szavatolja az erkölcs normatív igényét.”- – Nyíri tamás: Alapvető Etika. Szent István Társulat, Budapest, 1994.

Bibliai etika – a Biblia erkölcsi tanításainak tanulmányozása. A teológiai tudományok egyik témaköre.

Teológiai etika – a keresztény hit erkölcsi hatásaival és vonatkozásaival foglalkozó tudomány. Szintén a teológiai tudományokhoz tartozik.