Apologetika, Apológia

Fogalmak szótára » szócikk: apologetika, apológia

APOLOGETIKA – a hitvédelem elmélete és gyakorlata. A teológiának az az ága, amely a keresztény hit védelmével és magyarázatával foglalkozik.

Az apologetika görög kifejezés (apologeomai), mely a jog világából érkezett és eredetileg védőbeszédet jelentett – ma pedig hitvédelmet értünk alatta: a keresztény hit racionális alapokon történő indoklását, valamint a tévtanítások elleni védekezést.

Az apológia jelentése “védőbeszéd”, vagy “számadás”.

Újszövetségi görög-magyar szótár (Kálvin Kiadó, 1992)

  • apologeomai – (szóban) védekezik, védekezését előadja, valaminek, valakinek a védelmére elmond valamit (Róma 2:15, Lukács 12:11, 21:14, ApCsel 25:8, 26:1, 24, 2Korinthus 12:19);
  • apologia (1) – védekezés, védőbeszéd, (ön)védelem, mások megvédése (ApCsel 22:1, 25:16, 26:2, 1Korinthus 9:3, 2Korinthus 7:11, 2Timóteus 4:16);
  • apologia (2) – a hit megvédése, hitvédelem (Filippi 1:7, 16, 27-30);
  • apologia (3) – számadás a hitről (1Péter 3:15).

Az apológia és az apologetika fogalma a mai köztudatban eléggé lejáratódott; például az Idegen szavak szótárának meghatározása is “elfogult dicsőítést” lát benne, szemben a “tárgyilagos bírálattal” – mintha nem lehetne valami mellett meggyőződéssel és tárgyilagosan érvelni.

Idegen szavak szótára (Akadémiai Kiadó, 1994)

  • apológia – védőbeszéd, védőirat; (pejor.) valamilyen tan dicsőítése (tárgyilagos bírálat helyett);
  • apologetika – hitvédelemtan; (pejor.) valaminek elfogult védelme, dicsőítése a tárgyilagos megítélés helyett;
  • apologéta – valamilyen eszme vagy tan védelmezője; az apologetika szakembere.

Az apológia és apologetika behatóbb megismerésére egy színvonalas és érdekes magyar honlapot ajánlok: www.apologia.hu