Darwinizmus

Fogalmak szótára » szócikk: darwinizmus

DARWINIZMUS = a 19. század második felében született monumentális hipotézis-rendszer, amely szerint a fajok egymásból származnak, s ez alól az ember sem kivétel: az ember is az állatvilág tagja.

darwinizmus

Akik szerettek volna hinni e feltevésben, az őslénytani leleteket ennek megfelelően értelmezték. Később sok ilyen leletről derült ki, hogy nincs igazán bizonyító ereje, sőt szándékos csalásokra is fény derült. A darwinizmus valóságértéke legalább annyira bizonytalan, mint amennyire biztosnak látszik. Amikor kiderült, hogy néhány esetben a természetes szelekció feltételezése nem nyújt kielégítő magyarázatot a morfológiai (alakbeli) változásokra, mutációk feltételezésével igyekeztek “megmenteni” az evolúció elméletét.

A darwinizmus emberképének a lényege: az ember magasrendű állat, egy felemelkedett majom, aki hosszú és küzdelmes utat járt be az emberré válás során azzal, hogy mászott, kapart és markolt. E történet azért vonzó, mert az élővilág csúcsára helyezi az embert. A nehéz küzdelem során sokan mások, a fennmaradásért folytatott harc vesztesei elvéreztek; az ember került ki győztesen.

Ezzel szemben az evangélium valóságos története szerint az ember nem az állati sorból felemelkedett majom, hanem egy otthonról elcsavargott gyermek, egy tékozló fiú. Mászott, kapart és markolt, igen, de közben nem jutott följebb. Krisztus volt az, aki utána jött onnan, ahova tartozik, hogy megkeresse és hazavezesse. Az ember fölfelé, hazafelé vezető útja nem az, hogy véresen kapaszkodva mászik, kapar és markol,  hanem az, hogy Krisztus szolgál neki, önmagát adja érte és szereti.

Ebben különbözik a bibliai történet a darwinizmustól.