Miszticizmus, Misztika, Misztérium

Fogalomtár » szócikk: miszticizmus, misztika, misztérium

KERESZTÉNY MISZTICIZMUS – Tanítás, mely szerint elmélkedés (kontempláció) és szeretet útján, az emberi értelem közvetítése nélkül tapasztalati közösségbe lehet kerülni Istennel.

Hangsúlyozza, hogy meditáció által elért intuíció (belső érzet) útján szert lehet tenni spirituális ismeretre.

MISZTIKA (görög müsztész: beavatott; müsztikosz = titkos, titokzatos) – Filozófiai és vallási tanítás, amelyben titokzatos, ésszel fölfoghatatlan erőkről és eljárásokról van szó, s amely az embert valamiféle különleges képességek és lehetőségek birtokába juttatja. Az ember, a gyakran eksztázishoz vezető kontempláció révén, titokzatos módon egyesülhet az istenséggel. A misztikus gondolkodás szerint a természetfölötti közelebb van a valósághoz, mint a természeti.

MISZTÉRIUM – Hittitok; olyan tanítás, amely teljes mértékben meghaladja az ember értelmét. Az ember saját értelméből a misztériumot soha fel nem ismerné, és ha értesül is róla, azt megérteni képtelen; ilyen pl. a Szentháromság, vagy a predestináció.
Misztikum (görög müsztérion) – Titokzatosság, rejtélyesség, sejtelmesség.

__________________________
Felhasznált irodalom:
Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students
Filozófiai vademecum (Móra, Bp. 1972)
Vallástörténeti kislexikon (Kossuth, Bp. 1975)