Objektivitás

OBJEKTIVITÁS – A dolgokat a megismerhető tulajdonságaik szerint való szemlélése, nem pedig a személyes benyomás szűrőjén keresztül való szemlélés.

Független, reális, a valóságnak megfelelő megközelítés.

A tárgy (pl. előadás, írásmű, festmény, zenemű) saját jellemzőivel, megismerhető tulajdonságaival való foglalkozás; nem pedig az általa keltett személyes benyomásokkal, gondolatokkal, érzésekkel.

Rokona: abszolutum

Ellentéte: szubjektivitás, relativitás


Felhasznált irodalom:
Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students