Determinizmus

DETERMINIZMUS (meghatározottság, szükségszerűség, sorsszerűség) – Az a felfogás, mely szerint nincs véletlen, tetteinket nem szabad akaratunk, hanem külső körülmények, tőlünk független okozatok sorozata határozza meg. Cselekvéséért tehát nem az ember, hanem helyzete, előírt sorsa felelős.