Episztemológia

EPISZTEMOLÓGIA (ismeretelmélet) – A tudás filozófiája.

A tudás eredetére, természetére, elérésére és a megismerés határaira vonatkozó elgondolásokból áll.