Metafizika

METAFIZIKA – Bölcseleti ág, amely a valóság természetével, a dolgok végső okaival foglalkozik; a tapasztalat határán túli, az érzékeinkkel már fel nem fogható kérdésekkel is, úgymint az Isten, lélek, halál, stb.

Nevét Arisztotelész filozófiai műveiről kapta, ami “meta ta physica” = a fizika után következik.

Filozófiai módszerként a dialektika ellentéte, mert a dolgokat önmagukban, “örök” mivoltukban, nem egymáshoz való viszonylagosságukban vizsgálja.