Világnézet, Világkép

VILÁGNÉZET – A világról bizonyos nézőpontból alkotott, az élet minden területére kiterjedő felfogás. Az ember döntéseit meghatározó alapvető nézetek összessége, összefüggő rendszere.

KERESZTÉNY VILÁGNÉZET – A világról bibliai nézőpontból alkotott, az élet minden területére kiterjedő felfogás. A keresztény ember döntéseit meghatározó alapvető biblikus nézetek összessége, összefüggő rendszere.

Világnézet mindaz, amit magától értetődően jónak és helyesnek tartunk. Mindennapi döntéseink alapja, tehát rendkívül fontos.

Világnézetünk alapján hozott döntéseink lehetnek triviálisak (mit eszünk ebédre), lényegesek (milyen pályát választunk, kinek a társaságában érezzük jól magunkat), és életbevágóak (abortusz, eutanázia).

– keresztény világnézet, világkép, szemlélet, világlátás, felfogás, gondolkodás, valóságértelmezés, nézet, elképzelés, értékrend, gondolkodásmód –