Meditáció

Fogalomtár » szócikk: meditáció

MEDITÁCIÓ (latin) = elmélkedés

Bibliai meditáció: Istennel kapcsolatos témákon való mély elmélkedés, folyamatos és összpontosított gondolkodás.

Keleti meditáció: Módosult tudatállapotban az aktív gondolkodás teljes kikapcsolása.

A misztikában az ismeretszerzés első állomása.

A latin meditáció szó elmélkedést jelent. Pszichológiai és teológiai szempontból azonban jelentősen különbözik ennek a távol-keleti (illetve az ősi animista) vallásokban és a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásban gyakorolt formája, technikája.

Ősi és keleti meditáció

Az archaikus, pogány, sámánisztikus hitvilágok és az indiai kultuszok minden meditációs technikájában közös, hogy valamilyen hipnotikus-szuggesztiós jellegű pszichológiai módszerrel megváltozott tudatállapot mesterséges létrehozására törekszik.

A pogány meditáció ismétlődő, monoton hanghatásokkal, speciális testhelyzetek felvételével, lélegzésszabályozással, szándékos fájdalomokozással, szélsőséges aszkétizmussal (pl. nem evés, nem ivás, nem alvás egyszerre napokig), képekre, ábrákra való mozdulatlan koncentrációval stb. az agyhullámokon is mérhető transzállapotot igyekszik előidézni, amelyben az agyat szándékosan az ébrenlét és az alvás keverékébe állítja (hipnózis, szuggesztió).

Ilyen ismétlődő hanghatások lehetnek az ún. mantrák (egyes szavak vagy mondatok ismételgetése), ezt nevezték a régi magyar sámánizmusban regölésnek (révülés), illetve igézésnek (egy szó, azaz “ige” mondogatásának). A rózsafüzérezés is hasonló tudatállapotot idéz elő. De a monoton dobolás is ennek eszköze a világ minden archaikus animista népénél (illetve a modern diszkózenében is, ahogyan ez néha nevéből is látszik, pl.: trance, rave).

Valamennyi sámánisztikus népnél ismert a kábítószerek alkalmazása is ugyanebből a célból.

A speciális testhelyzetek és a lélegzés szabályozása, számlálása, illetve mantrákkal való összekapcsolása főként a jógára jellemző, ahogyan az – akár elképzelt – képekre, ábrákra való koncentráció is (tantra).

meditacio

Orvosi meditációs technikák

A modern orvostudomány megkísérelte leválasztani ezeket a technikákat azokról a vallási hiedelmekről és kultuszokról, amelyekben eredetileg istentiszteleti célokat szolgáltak, így jött létre a hipnózis, ami szinte bármilyen monoton hang- vagy fényingerrel létrehozható. Az ilyen tevékenység irányulhat a saját tudatállapot megváltoztatására is: önszuggesztió, önhipnózis.

Bibliai meditáció (elmélkedés)

A Biblia is beszél az elmélkedésről, és arra számos héber szót használ, azonban egyetlen olyan utalást vagy útmutatást sem tartalmaz, amelyben a fenti technikák bármilyen alkalmazása szerepelne.

Ez az elmélkedés egyszerű pihenés és szabad gondolkodás valamilyen szabadon választott bibliai igazságon, csendben megnyugodva, sétálva, ülve, fekve vagy imádkozva, amely semmilyen, a természetestől eltérő magatartásformát nem követ, és nem törekszik szándékos tudatállapot-változtatásra. A bibliai meditáció nem tűzi ki célul az ember tudatállapotának a természetes, spontán folyamatoktól eltérő átalakítását.

Sőt, a Szentírás okkult tevékenységként ítéli el – többek között – az igézést, a kábítószer-fogyasztást, és gúnyt űz a sámánisztikus technikák alkalmazásából (pl. 1Királyok 18:26–29). A Zsoltárok könyvében néha jelzést ad a dal közben: “csend” (szela), “elmélkedés” (higgajon); boldog embernek mondja, aki “éjjel-nappal az Úr törvényén elmélkedik” (mondogatja, hágá); Izsákról pedig azt mondja, este kiment elmélkedni a mezőre (a héber szó egyik olvasatában beszélgetést, másikban lesüllyedést jelent); azonban minden pogány istentiszteleti gyakorlatot elítél, és azok eltanulásától óva int.

okkult-szellemi-erok-veszelye

Ne becsüljük le a módosult tudatállapot nyitott kapuján beáramló okkult szellemi erők veszélyét! Tudatlanságból ne tegyük ki okkult hatásoknak a gyerekeinket!

___________________________________
Felhasznált forrás:

Ruff Tibor teológus írása: Biblia és Meditáció itt