A szemlélet ereje

Milyen családmodellhez és nevelési stílushoz vezet a ránk jellemző szemlélet, világnézet, gondolkodásmód és értékrend… azaz vágyaink és feltételezéseink?

Úgy nevelünk, ahogy gondolkodunk

Ezen a honlapon azzal foglalkozunk, hogy milyen családmodellhez és nevelési stílushoz vezet a ránk jellemző szemlélet, világnézet, gondolkodásmód, értékrend… azaz céljaink, vágyaink, feltételezéseink? És hogy a puszta jelenlétünkkel mit tanítunk a gyerekünknek, hogy hatunk érzelmi fejlődésére, jövőbeni kapcsolataira, a világról alkotott elképzeléseire, lelkületére, leghőbb vágyaira és személyes célkitűzéseire?
620531k4433
Közben azt is áttekintjük, hogy minderről mit mond a Biblia, Isten önmagát kinyilatkoztató beszéde.

AZ IRÁNYADÓ MÉRTÉK

gaal-eva-ige-tukrebenMitől függ a nevelési filozófiád?

Úgy neveled a gyerekeidet, amilyennek Istent ismered, és amit a gyerekekről gondolsz.

egy fenékkel két lovat nem lehet megülniKorszellem és biblikus értékrend – Legyünk másmilyenek?

Legyél só és világosság a világban! Ne úgy élj, és ne úgy bonyolítsd a kapcsolataidat, ahogy mindenki más.

bibliaNevelési irányzatok: Kinek hiszel?

Meg kell tudnunk különböztetni az igazat a hamistól, hogy a hamisat el tudjuk utasítani. Ki a szavahihető tekintély a szemedben, akinek a tanácsaira támaszkodhatsz?

bibliai_bibliatanulmanyozasElvek és gyakorlat

A Biblia értékrendjére alapozott, a Teremtő “használati utasítását” a való életben ténylegesen mérvadónak tekintő nevelés sok esetben tényleg nagyszerű eredménnyel jár ugyan, de nem mindig, és főleg nem ad okot a dicsekvésre.

Kinek az ötleteit is használta fel a sikeres szülő?

iránytűAz irányadó mérték

Van, amit minden körülmények között és minden viszonylatban jónak, mérvadónak tartunk. Nem változik, és a család minden tagjára vonatkozik.

kegyelem-neveles-2Kegyelem a nevelésben

Aki számára a kegyelem a gyerekekkel való bánásmód alapja, az nem vár tökéletességet, nem borítják ki a gyerekes éretlenségek, és a hibákat sem tekinti személyes sértésnek…

Törvény - szeretet törvényeA törvény és a szeretet törvénye

Isten törvényének negatív, tiltó oldala a Tízparancsolat: “Ne tedd…”, a pozitív, buzdító oldala pedig a Szeretet Törvénye: “Szeresd…”. Az érem két oldala szerves egységet alkot…

A Biblia szerint az ember választhat, hogy a “régi”, vagy az “új” úton jár-e.

Az új út az, amelyen valaki annak a szabadságnak a tudatában jár, hogy Krisztus miatt már szabadok vagyunk a bűn fogságából, szabadon mehetünk Isten meghitt jelenlétébe úgy, ahogy vagyunk, mert Isten nem vádol minket semmivel – tehát az “új szövetségben” élünk.

A régi út az, amelyre nincs hatással, hogy Krisztus meghalt a kereszten. Vagy nincs Isten, vagy nem számít, hogy van-e. Vagy van, de akkor vigyázni kell vele, mert árgus szemekkel figyeli, hogy megfelelünk-e elvárásainak, és ha nem, a fejünkre koppinthat. A régi úton járó lehet mélyen vallásos ember is, aki azonban felfogását és életét tekintve még a régi szövetségben, az “ószövetségben” él.
620531k4433
Ezek mentén három nevelési modellt határoztam meg:

I. A “Régi Út” két nevelési modellje:

1. A hagyományos, viselkedés-központú jutalmazó-büntető nevelés
2. A ma divatos “gyermekközpontú” engedékeny nevelés

II. Az “Új Út” nevelési modellje:

3. A kapcsolatra épülő következetes nevelés

Tudatos és öntudatlan gyereknevelési megnyilvánulásainkban tudatos, vagy öntudatlan világképünk, világnézetünk tükröződik. Annak megfelelően cselekszünk, ahogy a dolgokról érzünk és gondolkozunk. És amit teszünk, az meghatározza, hogy fognak gyerekeink a dolgokról érezni és gondolkodni – akár tanítunk nekik valamilyen értékrendet, akár nem. Van filozófiád, sőt, teológiád is van: imádsz is valamit. Ami leghőbb vágyad tárgya, az határozza meg, hogyan érzel és hogy reagálsz, merre lépsz, milyen döntéseket hozol. És a gyerekeid is imádók. Fognak imádni valamit. Le fognak borulni a leghőbb vágyuk előtt. Alá fogják rendelni neki az életüket, imádni fogják azt, ami a legfontosabb a számukra – és áldozatokat fognak hozni érte.

Ez az, amit még befolyásolhatsz, amikor kicsik a gyerekeid és formálhatod a lelkületüket.

De először azzal érdemes tisztába kerülnöd, hogy mit tartasz jónak és rossznak, és hogy mely vágyaidat teszed céljaiddá. Ettől függ a többi dolog; ha szülő vagy, az is, ahogy neveled a gyerekeidet.