A nevelés célja a különböző nevelési stílusokban

Valamit mindig el akarunk érni a gyerekeinkkel. A szándék akkor is bennünk van, ha nem gondolunk rá – és hat a kapcsolatunkra. A szülők legtöbbször a gyerekeik problémás viselkedésével akarnak valamit kezdeni, amikor nevelési kérdésekre keresnek választ.
Amikor rákérdezek:
– Tulajdonképpen azt akarja, hogy jobb legyen a gyereke?
A válasz valahogy így hangzik:
– Igen, ez az. Azt szeretném elérni, hogy jobban viselkedjen.
Hát, ez a célkitűzés nem egyezik meg az enyémmel. Kezdjük tehát azzal, hogy mi is a cél!

A gyengéd és határozott szülő célja

Azért nevelünk, hogy a gyerekünk ne csak megnőjön, hanem ténylegesen felnőjönazzá az érett, virágzó és gyümölcstermő felnőtté, aki emberi mivoltánál fogva lehet. Mennyire más ez, mint amikor a jó viselkedést tűzzük ki célul!

Az ember végső célja az Istennel való meghitt kapcsolat. Ebben a kapcsolatban bontakozunk ki azzá, akik lehetünk: teljes, emberarcú, másokkal törődő emberré. A nevelés végső célja tehát, hogy a gyerek valóságos és szeretetteljes kapcsolatban lehessen Istennel.

Nevelési céljaim:

  • Testi és értelmi állapot: a gyerek testi épségének megőrzése, testi és értelmi állóképességének fokozása; a belső igény, hogy testi és értelmi téren fokozatosan tartsa magát karban és a tőle telhető legtöbbet hozza ki magából.
  • Érzelmi kötődés: a gyerek érzelmi épségének megőrzése; bizalmas kapcsolatunkkal meghitt, biztonságos kötődésének megalapozása; a lelki egészség önálló fenntartásának, ápolásának képessége.
  • Érett személyiség: reális önismeret és önértékelés, empátiás készség, mások elfogadása.
  • Jellemesség: Az ∙irányadó mérték∙ belsővé válása (saját vágya legyen annak megfelelni, Isten iránti szeretetből) → az önszabályozás kialakítása (alkalmasság az önálló, erkölcsileg helyes döntésekre). Önálló személyes kapcsolat Istennel.

Fő feladatom, hogy hiteles szülő legyek (az legyek, aki vagyok); közeli kapcsolatban legyek Istennel és a gyerekemmel, előtte járjak, mellette álljak, és előkészítsem a szívét az ∙Evangélium∙ számára. Remélem, hogy amikor felnőtt lesz és a saját életét éli, Istennel fog járni, és az élete számítani fog az örökkévalóság szempontjából is.

Arra törekszem, hogy a gyerekem teljes szívéből ragaszkodjon Istenhez, és önmagával is, másokkal is jóindulattal, felelősségteljesen bánjon.

“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat.
A második hasonló ehhez: Szeresd embertársadat, mint magadat.”
– Máté 22:37-39

… mivel azért vagyunk, hogy Isten valóságos és szeretetteljes kapcsolatban lehessen velünk.

Az embertársak iránti szeretet nem meleg érzéseket jelent, hanem olyan felelős cselekedetek sora, amely elősegíti a másik személy fejlődését, és benne emberi méltóságának, Isten képmásának kifejeződését.

A tekintélyelvű szülő célja

A jutalmazó-büntető nevelés célja a gyerek engedelmességre tanítása, hogy a gyerek később a közösségbe annak hasznos tagjaként beilleszkedjen (törvénytisztelő állampolgárként alávesse magát feljebbvalóinak és a fennálló rendnek). Legyen törvénytisztelő állampolgár, jó alkalmazott, eredményes főnök, igazi férfi, vagy szelíd, csendes, szolgálatkész és házias nő (aki tudja, hol a helye). Az a fontos, hogy rendes ember legyen: feddhetetlen, istenfélő, vagy egyszerűen csak sikeres életet éljen.

A tekintélyelvű szülő fő feladatának azt tartja, hogy a gyereket megtanítsa ellenkezés nélkül engedelmeskedni, mert úgy véli, ha sikeresen beilleszkedik és jól viselkedik, elfogadja őt a világ – és végső soron Isten.

Az engedékeny szülő célja

A gyermekközpontú, engedékeny (megengedő) nevelés célja a gyerek egyéni boldogsága, kibontakozása, az életben való sikere, álmainak (vagy a szülő saját meg nem valósult álmainak) megvalósítása. Az a fontos, hogy boldog legyen: jól érezze magát: sok öröm, és a lehető legkevesebb stressz és fájdalom érje.

Az engedékeny szülő fő feladatának azt tartja, hogy érvényesítse a gyereke érdekeit és boldognak tudhassa őt. Igyekszik minden segítséget megadni neki, ami csak erejéből telik.

Gyengéd és határozott szülő
Tekintélyelvű szülő
Engedékeny szülő