A szülő érzelmi indítékai a különböző nevelési stílusokban

Mi a szülő szívének leghőbb vágya? A gyerek jó teljesítménye? A hozzá való ragaszkodása? Hogy lehet szabad a szülő a hamis elvárások nyomása alól?

A gyengéd és határozott szülő érzelmi indítékai

Meghatározó érzelem a nevelésben: meghitt bizalmas kapcsolat Istennel, a házastárssal (ideális esetben, de sajnos nem mindig), és a gyerekkel.

Ösztönző érzelem: feltétel nélküli, elfogadó szeretet. A félelmet nem használja motivációként.

“Ha félek is, benned bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem,
Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?”
– Zsoltárok 56:4-5

Feltétel nélküli szeretet a gyerek iránt = szeretlek, pedig ismerlek.
Magas az irányadó mérték, de mindannyiunkra vonatkozik, és lehet hibázni. Egy csónakban evezünk.

A szülő szívének leghőbb vágya nem a gyerek teljesítménye, nem is a gyerek hozzá való ragaszkodása. Ez felszabadítja a gyereket a szülői elvárások nyomása alól. A szülő vágya Isten közelsége – ez ragad a gyerekre is (nem kényszeríti, hanem vonzza őt, miközben döntési szabadsága valódi).

Üzenet a gyereknek: megismertetem veled a mindannyiunkra vonatkozó mércét, és modellezem is; így állandóan látod, hallod, tapasztalod, és fokozatosan megtanulsz dönteni. Éld az életet, képes vagy rá, Isten veled lesz. Együtt örülök veled.

A tekintélyelvű szülő érzelmi indítékai

Meghatározó érzelem a nevelésben: Fél, nehogy a gyerekei viselkedése rossz fényt vessen rá, valaki ennek alapján ítéletet alkosson fölötte (Isten vagy mások).

Ösztönzésre használt érzelem: a fájdalomtól vagy a szégyentől (gerjesztett bűntudattól) való félelem (de: a szégyen leblokkol, bénító hatással van a tanulásra).

Üzenet a gyereknek: Én tudom a szabályokat, te csak hallgass rám, akkor nem lesz baj!

Az engedékeny szülő érzelmi indítékai

Meghatározó érzelem a nevelésben: Aggódik, hogy a gyerekei (vagy mások) nem fogják eléggé szeretni;
Aggódik a gyerek testi-lelki épségéért és boldogságáért; fél az egyedülléttől és attól, hogy nem lesz rá szükség.

Ösztönzésre használt érzelem: a szülő szeretetének elveszítésétől, az élet nehézségeitől, veszélyeitől, kellemetlenségektől, konfliktusoktól való félelem.

Üzenet a gyereknek: az élet veszélyes, te kicsi vagy; maradj mellettem, szükséged van rám, majd én vigyázok rád és segítek, hogy boldogulj. (Nélkülem nem fogsz boldogulni.)

Gyengéd és határozott szülő

Tekintélyelvű szülő

Engedékeny szülő