Szülői elvárások a különböző nevelési stílusokban

Mit várunk, mit várhatunk a gyerekeinktől? A gyerek kötelessége az engedelmesség és a szülő tisztelete? Vannak jó elvárások?

Mi a gyerek kötelessége a gyengéd és határozott szülő szerint?


A családban mindenki mindenkiért van, tehát az az elvárás, hogy mindenki igyekezzen észrevenni, hogy hol tud segíteni, és lehetőleg senki ne okozzon plusz munkát másoknak.

A szülő a gyerek személyiségét igyekszik megérteni és elfogadni; formálni a jellembeli dolgokat próbálja.

A család minden tagjára vonatkozó normák nem a szülők kényelmi szempontjait szolgálják, hanem erkölcsi értékeket hordoznak:

1. Isten legyen az első.

2. Szeresd embertársadat, ahogy magadat – másokkal is úgy bánj, ahogy szeretnéd, hogy mások veled bánjanak.

“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd embertársadat, mint magadat.”
– Máté 22:37-39

“Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: “Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
– Galata 5:13-14

“Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.”
– Lukács 6:31 (SzIT)

3. Mielőtt mondasz, vagy teszel valamit, figyelj a lelkiismeretedre, és mérlegeld a várható következményeket. Ha a kettő ellentétben áll egymással: ragaszkodj jobban az igazsághoz, mint amennyire a fájdalomtól félsz.

A gyengéd és határozott szülő a lehetőségek és felelősségek egyensúlyára törekszik.

A szülő tiszteletére és az engedelmességre vonatkozó parancsot Isten a gyereknek címezte, tehát a szülő nem kényszeríti ki a gyerek tiszteletteljes magatartását, hanem igyekszik méltónak maradni a gyereke tiszteletére. A szülők által megteremtett kölcsönös engedelmesség és tisztelet légköre mintát ad a gyerekeknek – itt tehát nem hangoztatott elvárás, hanem hétköznapi gyakorlat a tisztelet és az engedelmesség, és az érettebb, nagyobb önuralommal bíró szülők járnak ezekben is jó példával gyerekeik előtt.

Mi a gyerek kötelessége a tekintélyelvű szülő szerint?

  • a szülő tisztelete (Tiszteld apádat és anyádat… – 5Mózes 5:16)
  • engedelmesség (Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek mindenben – Kolossé 3:20)

A tekintélyelvű szülő a jogok és kötelességek helyes arányára törekszik. Tegye azt, amit a szülő mond, lehetőleg azonnal és kifogás-nyafogás nélkül. Ne hisztizzen, ne ellenkezzen. Illeszkedjen be, feleljen meg, ne csináljon felfordulást. Az érzelmek közül az egyetlen önalávető, azaz elfogadható érzelem az örömteli (hálás, készséges). Ha a gyerek magatartása nem készséges, meg kell fenyíteni. Az érzelmek fölött önuralmat kell gyakorolni. Ha a gyerek teljesítette kötelességét akkor részesülhet kellemes dolgokban; akkor bánnak vele kedvesen, és akkor foglalkozhat olyasmivel, amivel szeretne.

Mi a gyerek kötelessége a segítő-engedékeny szülő szerint?

A gyereknek nem kötelességei, hanem és jogai vannak. Élvezd az életet, legyél boldog… de maradj minél közelebb hozzám, és valósítsd meg az álmaimat.

Gyengéd és határozott szülő

Tekintélyelvű szülő

Engedékeny szülő