A szülői kontroll – Ki irányít a különböző nevelési stílusokban?

Mennyire szólhat bele a gyerek a saját életét érintő döntésekbe? Mennyire tud hatni a szülőre és a világra?

Kapcsolatra épülő következetes nevelés

Isten irányít, a szülő Istennek önmagát alárendelve, a gyerek személyiségére és szükségleteire tekintettel gyengéden, rugalmasan, de biztos kézzel vezet. Nem a gyerek irányít, de hatással tud lenni a saját életére, a szülőre és a világra.

“Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: “Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
– Galata 5:13-14

“Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa.”
– Zakariás 4:6

Tekintélyre alapozott, jutalmazó-büntető nevelés

Az irányítás joga és felelőssége teljesen a szülőé. A gyerek nem szólhat bele a saját életét érintő döntésekbe; úgy érzi, nem tud hatni a szülőre és a világra.

Engedékeny-segítő nevelés

A gyerek irányít, a szülő reagál. Minden a gyerektől függ.

Gyengéd és határozott szülő

Tekintélyelvű szülő

Engedékeny szülő