A szülő jellemző magatartása a különböző nevelési stílusokban

Van, aki engedékeny és toleráns, nehogy mégjobban elveszítse a gyerek megbecsülését és fölötte gyakorolt befolyását.

A gyengéd és következetes szülő jellemző magatartása

Szelíd és határozott; döntéseit a gyerek iránti értő szeretet és Isten kegyelmének szűrője határozza meg. Jól érzi magát szülői befolyásának azon a szintjén, amellyel rendelkezik. A gyerek méltónak tartja bizalmára és tiszteletére; nem kényszerből, hanem szabad akaratából engedelmeskedik (és nem mindig, és nem mindig azonnal).

Hiteles és megbízható, lehet rá számítani.

Szeretet: Nem támaszt feltételeket a szeretetért cserébe: “szeretlek, pedig ismerlek”.

Korlátok: Vannak, de nem merevek és áthatolhatatlanok. A gyerek nem irányít, de hatással van a szülőre. A gyereknek (érettségének arányában) döntési szabadságot ad (mely azonban a következmények viselésével jár együtt).

A gyerek negatív viselkedését jelzésnek tekinti: valami nincs rendben, mert aki jól van az jól is viselkedik.

Gyengéd és biztos kézzel vezeti a gyereket.

Biztonságos kapcsolat: olyannak ismerlek és fogadlak el, amilyen vagy – legyél, lehetsz önmagad. Szeretlek, pedig ismerlek. A szeretetemért nem kell semmit se tenned.

A befolyásolás eszköze: meghitt kapcsolat, modellezés, tanítás (irányadó mérték; elfogadható kifejezésmód és viselkedés), átjárható korlátok, természetes következmények.

Modellez, tanít, vezet, vigasztal, megért, megnyugtat.

A tekintélyelvű szülő jellemző magatartása

Irányító, szabályokhoz ragaszkodó; döntéseit a “törvény” határozza meg (“Mert azt tartom helyesnek…”)

Tekintélyét muszáj folyamatosan megerősítenie és fenntartania (ha nem uralkodom rajtad, te uralkodsz rajtam). Rendszeres a nyílt küzdelem, vagy rejtett hatalmi játszma.

A gyerek “féli” a szülőt (tiszteletet tanúsít vele szemben, hogy a bajt elkerülje).

A domináns szülő erős kézzel tartja féken a gyereket; szélsőséges esetben bántalmazó-bántalmazott viszony is kialakulhat közöttük.

Tanítás helyett kioktat, következmények helyett visszatart (rosszul értelmezett felelősségtudat).

Szeretet: Azért büntetlek meg, mert szeretlek. Ezzel védelek meg a rossztól.

Korlátok: Merev, mozdíthatatlan korlátokat állít fel (szabályok, tiltások).

Irányítani akarja a gyerek viselkedését – emiatt nem jut el a szülőhöz a “rossz” viselkedés hátterében lévő üzenet. A negatív viselkedést engedetlenségnek, személyes támadásnak, hatalmi játszmának, tekintélye elleni lázadásnak tekinti. A negatív viselkedés egyet jelent a gyerek hibáival, tehát a viselkedés korrigálásával a hibát javítja ki.

Az engedékeny szülő jellemző magatartása

Helyes-kedves-aranyos (néha szeszélyes), türelmes, elnéző, engedékeny, féltő-aggódó.

Szeretet: Reméli, hogy a gyerek kedvelni fogja – igyekszik a kedvében járni, “jó fej”, modern, elnéző

Korlátok: nincsenek. A gyerek irányít, a szülő reagál.

A gyerek negatív viselkedését próbálja nem tudomásul venni – emiatt nem jut el hozzá az üzenet, melyet a “rossz” viselkedés hordoz. Felmenti a gyereket (ebben a korban ez természetes, fáradt, rossz napja volt, beteg…) és reméli, hogy majd elmúlik, kinövi.

Folyamatosan veszíti el a kontrollt a gyerek fölött.

A szülő “féli” a gyereket: engedékeny és toleráns, nehogy még jobban elveszítse a gyerek megbecsülését és fölötte gyakorolt befolyását.

Az engedékeny, segítő szülő kesztyűs kézzel bánik a gyerekkel. Kaotikus a szülő-gyerek viszony: kedvedben járok – kihasznállak.

A befolyásolás fő eszköze: Érzelmi manipuláció.

Segít, megvéd, elhalmoz, oltalmaz. Szélsőség: helikopterszülő.

Gyengéd és határozott szülő

Tekintélyelvű szülő

Engedékeny szülő