Az istenkép alakulása a különböző nevelési stílusokban

Milyennek látja Istent a tekintélyelvű, az engedékeny, és a gyengéd-határozott szülő gyereke?

Milyennek látja Istent a gyengéd és határozott szülő gyereke?

 • Isten az élő Isten, és szükségem van rá.
 • Isten szeretet és kegyelem. Hűséges és megbízható.
 • Vonz magához, és szabad akaratot ad, hogy dönthessünk.
 • Isten tisztában van vele, hogy nem tudok megfelelni szent normáinak (az irányadó mértéknek), ezért Ő felelt meg nekik helyettem. Jézus miatt úgy mehetek Isten közelébe, ahogy vagyok.

Milyennek látja Istent a tekintélyelvű szülő gyereke?

 • Isen = Törvény; Isten egy diktátor, egyszemélyű mindenható; Félnünk kell Őt, és azt kell csinálni, amit mond, mert különben…
 • Isten megbünteti azt, aki nem fogad szót neki.
 • Isten Törvénye (normái) azért mégse olyan tökéletesek, ha képes lehetnék betartani…
 • Velem kapcsolatban Istennek az a legfontosabb, hogy megtartsam a parancsait, és hozzá méltóan éljek.

Milyennek látja Istent az engedékeny szülő gyereke?

 • Isten (ha van) arra való, hogy engem boldoggá tegyen, elhárítsa az akadályokat az utamból, megőrizzen a bajtól.
 • Amikor szükségem van valamire, a jóistent kérem, hogy segítsen.
 • Mivel érnek bajok, Istent valószínűleg nem igazán érdekli, mi van velem. Túl sok fontosabb dolga van. Vagy nem elég mindenható.
 • Isten nem számít, mindegy, hogy van-e, milyen és mit akar; láthatólag nem sok haszna van.
 • Olyan, amilyennek én akarom. Mi teremtjük saját isteneinket.
 • Isten hagyja, hogy saját utunkat járjuk, de reméli, hogy boldogulunk és őt is megtaláljuk, megkedveljük a végén. Ezért kopogtat olyan szomorúan szívem ajtaján. Neki van szüksége rám.

A szülői magatartás hatásai (bevezető)
1. énkép – A GYEREK ÖNMAGÁRÓL KIALAKULÓ ELKÉPZELÉSE
2. szülőkép – AHOGY A GYEREK A SZÜLŐT LÁTJA
3. istenkép – A GYEREK ISTENRŐL KIALAKULÓ ELKÉPZELÉSEI
folytatás:
4. lelki egészség – A GYEREK ÉRZELMI ÁLLAPOTA ÉS KAPCSOLATAI