A gyengéd és határozott szülő

KÉK nevelés

KÉK nevelésA Kapcsolatra Épülő Következetes (KÉK) nevelés nem azt jelenti, hogy a gyerekek azt csinálhatnak, amit akarnak. A gyereknek szüksége van a gyengédség és a biztonságos kereteket nyújtó határozottság együttes jelenlétére. A gyengéd és határozott bánásmóddal viszont nem fér össze a félelemkeltő és megszégyenítő szülői magatartás: a testi fenyítés, de az érzelmi nyomásgyakorlás, és a szóbeli erőszak: az ítélkezés, a szidás és a fenyegetőzés sem.

“Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak!”
– Máté 7:12 (EF)

1. A gyengéd és határozott szülő a szavaival nem rombolja, hanem építi a gyerekét.

Élet és halál van a nyelv hatalmában.
– Példabeszédek 18:21

2. A gyengéd és határozott szülő ismeri és érti a gyerekeit (és igyekszik megismerni a barátaikat is).

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon…
– Példabeszédek 22:6

3. A gyengéd és határozott szülő türelmes és tiszteletteljes bánásmóddal is támogatja a gyerekét.

Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.
– Kolossé 3:12-14

4. A gyengéd és határozott szülő minden lehetőséget megragad arra, hogy reménnyel táplálja a gyerekét.

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
– Jeremiás 29:11

…erős bátorításunk van nekünk, akik [Istenhez] odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus…
– Zsidók 6:18-20

5. A gyengéd és határozott szülő el tudja engedni a gyerekét, amikor eljön az ideje.

Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.
– Máté 6:31-34

6. A gyengéd és határozott szülő nem óvja mindentől a gyerekét

Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
– Isaiah 40:21-28

7. A gyengéd és határozott szülő szidás helyett meghallgat, ítélkezés helyett pedig imádkozik.

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
– Efezus 4:29-32

Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz?
– Róma 2:4

8. A gyengéd és határozott szülő teret ad a gyerekének, hogy csalódottságának is hangot adjon.

Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint.
– Efezus 6:4 (SzIT)

9. A gyengéd és határozott szülő elfogadja, hogy a gyereke is küzd személyes bűnökkel.

Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán.
– Róma 3:22-24 (SzIT)

Amikor a gyereked vétkezik:

  • Ne lepődj meg!
  • Ne reagáld túl!
  • Ne ijedj meg, és ne tekintsd személyed elleni támadásnak!
  • Ne szégyelld a gyerekedet!

Mi számít jobban: ahogy a többi ember látja őt, vagy ahogy Isten? Az Isten kegyelmére építkező család sem mentes a megbánnivalótól; de az ilyen családban senkit nem szégyellnek, bármit is tesz.

10. A gyengéd és határozott szülő lelki-szellemi vezetést nyújt.

A bizalmas kapcsolatra épülő következetes nevelés a szívére és nem módszerekre hallgat; nevelési tanácsokat a Jézussal való bizalmas kapcsolatából meríti.

“Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.”
– Zsidók 13:5-9

“Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az ÚR, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek.
Féld Istenedet, az URat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess.
Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az ÚR.”
– 5Mózes 6:1-4

“tejjel és mézzel folyó föld” – Kánaán, az igéret földje

TEJ – hétköznapi, erőt adó tápanyag.
MÉZ – luxus, amely megédesíti a hétköznapokat.

“Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!
Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.
Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!
Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!”
– 5Mózes 6:5-9

Nevelési stílusok
A KÉK nevelési elvek

Mitől lesz a gyerek engedelmes?